Föreläsningar och seminarier

Föreläsningar och seminarier

Vårt dotterbolag Minds Unlimited håller föredrag, workshops och seminarier baserade på mindfulness och emotionell intelligens. Vi anpassar upplägget till målgrupp... Läs mer