Vetenskap och forskning

Professor Jon Kabat-Zinn om forskning
Klicka på pilarna i spelaren för större bild

Sedan 1979 har tusentals vetenskapliga studier gjorts om mindfulness effekter. Forskare världen över undersöker dess genomslagskraft inom en rad vitt skilda områden.

Mindfulnessgruppen bedriver även egen forskning tillsammans med Stockholms Universitet för att bidra med ökad kunskap om mindfulness och för att ständigt höja kvaliteten på våra program.

Nedan kan du läsa mer om våra studier och se ett axplock av de vetenskapliga rapporter som kommit ut.

Våra egen forskning

Vi driver egna forskningsprojekt tillsammans med bl a Stockholms Universitet, Psykologiska institutionen. Just nu har vi tre pågående projekt: en gymnasieskola och ytterligare två studier med en bank och en kommun i uppstartsskede.

Läs mer om Mindfulnessgruppens egna forskningsprojekt

Vetenskapliga studier runt om i världen

Runt om i världen bedrivs forskning om effekterna av mindfulness. Det finns en mängd studier som är betydelsefulla för både utvecklingen och tillämpningen av olika användningsområden för mindfulness.

Här finns ett urval som löpande kompletteras:

Effekter för inlärande och skolmiljö

Effekter för din hälsa och rehabilitering

Effekter på arbetsplatsen

Förkortningar:
MBSR: Mindfulness Based Stress Reduction. Läs mer här.
MBCT: Mindfulness Based Cognitive Therapy. Läs mer här.


Allmänna effekter

Mindfulness hindrar och lindrar influensa
Mindfulnessmeditation ger färre sjukdagar!

En ny studie av Bruce Barrett MD, PhD och forskare på institutionen för allmänmedicin vid University of Wisconsin undersökte 149 vuxna som delades in i tre grupper. Träningsgruppen och mindfulnessgruppen fick åtta veckors utbildning, kontrollgruppen hölls under observation men deltog inte i någon specifik aktivitet. Deltagarna i mindfulnessgruppen fick betydligt färre sjukdagar än kontrollgruppen och fysiska träningsgruppen.

Det finns ingen bevisad strategi för att förhindra akut respiratorisk sjukdom (annat än handtvätt), det är därför, enligt Dr Barrett, dessa resultat är så intressanta.


Annals of Family Medicine augusti 2012. Antal sjukdagar avseende influensa och luftvägsinfektioner.

Läs abstract här eller hela studien här. Från The Annals of Family Medicine 2011.

Träna dig till varaktig glädje!
Artikel i TIME januari 2007 som handlar om upptäckten att vi kan påverka och förändra den fysiska strukturen på hjärnan genom mental träning. I ett experiment jämfördes munkars hjärnor med en grupp studenter som aldrig mediterat tidigare. Resultaten visade bland annat att medan munkarna mediterade översvämmades den högra delen av hjärnan, som är associerad med negativa stämningar, av den vänstra delen, som är associerad med glädje och lycka. I den andra gruppen märktes ingen sådan aktivitet. Detta visar att det positiva tillståndet hos en människa kan tränas.
Artikel: How the brain rewires itself
Länk till artikeln

Stärker hjärnans förmåga till empati och bromsar åldrandet
Resultat visar att mindfulness kan stärka hjärnans nervbanor som har att göra med bland annat empati, samt förhindra åldrande i dessa områden.
Studie: Meditation experience is associated with increased cortical thickness. Neuroreport 2005; 16(17):1893-1897.
Länk till studien
Filmklipp där man hänvisar till studien

Din mentala hälsa bibehålls och humörsvängningarna regleras
Dr. Stuart Eisendrath, chef för ”the UCSF Depression Center”, utforskar mindfulness som en teknik för att bibehålla mental hälsa och regulera humörsvängningarna.
Länk till filmklippet

Välmåendet ökar
Finns det någon relation mellan meditation och högre välmående? Studien har gått igenom olika forskningsarbeten inom mindfulness och resultatet visar att oavsett forskningsmetoder är det uppenbart att du uppnår flera hälsofördelar med att meditera.
Studie: Does Meditation Play an Integral Role in Achieving High-Level Wellness as Defined by Travis and Ryan (2004)?
Länk till studien

Mannen som får världen att meditera
Intervju i SvD med grundaren av mindfulness – Jon Kabat-Zinn – där han berättar om sitt liv med mindfulness.
Länk till artikeln

Forskningscenter

Center for Mindfulness, MBSR, in Medicine, Health care and Stress reduction.
University of Massachusets Medical School
http://www.umassmed.edu/Content.aspx?id=42066

PubMed
U.S. National Library of Medicine
National Institutes of Health
www.pubmed.com

The Cochrane Collaboration
Working together to provide the best evidence for health care
www.cochrane.org

CMRP – Centre for Mindfulness Research and Practice,
Mindfulness Based Approaches. (MBSR och MBCT)
Bangor University, UK
http://www.bangor.ac.uk/mindfulness/

OCTC – Oxford Cognitive Therapy Centre
MBCT
Oxford, UK
http://www.octc.co.uk/index.asp?ID=5&PageID=11

Mindful Awareness Research Center at UCLA, US.
http://marc.ucla.edu/body.cfm?id=16

National Institute of Health (NIH)
http://www.nih.gov/