Föreläsningar och seminarier

Vårt dotterbolag Minds Unlimited håller föredrag, workshops och seminarier baserade på mindfulness och emotionell intelligens. Vi anpassar upplägget till målgrupp och sammanhang, till exempel för arbetsmöten, kickoffer, konferenser och seminarier. Tidsmässigt från en timme till en hel dag, i våra lokaler, hos er eller på till exempel konferensanläggning.

Mer information om föreläsningar och seminarier får du genom att kontakta Lottie Méran 070-608 00 99, lottie (a) mindsunlimited.se eller Ann Nilsson Ahnstedt 073-342 99 17, ann (a) mindsunlimited.se