Författararkiv för hasse

Lucia strålar mindfulness

december 12, 2019 12:12 e m Skrivet av Kommentera

” Jag andas in, jag andas ut. Det är min mindfulness. Den lyser nära och strålar långt.” Dessa ord av den välkände mindfulnessmästaren Thich Nhat Hanh, skulle även kunna vara Lucias. Med fullt fokus, värdig hållning och långsamt likt en gående meditation sprider hon ljus och hopp. Den lika enkla som rofyllda andakten förmedlar gränsöverskridande generositet, inre frid samt glädje.... Läs mer

Egot och Einstein

oktober 25, 2019 5:42 e m Skrivet av Kommentera

”En människa är en del av en helhet, av oss kallad ”universum …// Han upplever sig själv, sina tankar och känslor, som någonting separerat från resten …// Vår uppgift måste vara att frigöra oss från detta fängelse genom att vidga medkänslans cirklar till att omfatta allt levande  …// ” Detta utdrag från ett citat av Einstein pekar på att bortom... Läs mer

Hämta lugn och visdom hos oss i Almedalen

juni 29, 2019 6:57 e m Skrivet av Kommentera

Vi berättar om hur emotionell intelligens och mindfulness hjälper både nationer, företag och organisationer att utvecklas. Söndag till onsdag klockan 14.00 på S:t Hansskolan. På nationell nivå I Storbritannien arbetar man sedan 2015 med en storskalig satsning på mindfulness för att utveckla bland annat skola, hälsovård och kriminalvård. Satsningen kallas Mindful Nation UK och varje satsat pund väntas ge 15... Läs mer

Fantastiskt att FN arrangerar konferens om emotionell intelligens och mindfulness

juni 3, 2019 10:20 f m Skrivet av Kommentera

Den 17 maj 2019 hölls en konferens i New York där FN hade bjudit in företrädare för mindfulness och emotionell intelligens. Syftet var diskutera hur mindfulness och emotionell intelligens kan bidra till att nå FNs långsiktiga mål. Insikten som företrädare för FN kommit fram till är att vi alla behöver utveckla vår inre hållbarhet som stöd för att kunna nå... Läs mer

Du är också välkommen till FNs konferens om mindfulness

maj 16, 2019 10:10 f m Skrivet av Kommentera

Fredag den 17 maj 2019 arrangerade FN en konferens i New York om mindfulness och emotionell intelligens.  Konferensen hade rubriken ”Unlocking Your Emotions to achieve the Sustainable Development Goals” och på talarlistan finns flera av de mest meriterade drivkrafterna inom området, bland andra: Rich Fernandez, CEO på Search Inside Yourself Leadership Institute. Daniel Goleman, vetenskapsjournalist och författare, bland annat till... Läs mer