Blogg

Lucia strålar mindfulness

december 12, 2019

” Jag andas in, jag andas ut. Det är min mindfulness. Den lyser nära och strålar långt.” Dessa ord av den välkände mindfulnessmästaren Thich Nhat Hanh, skulle även kunna vara Lucias. Med fullt fokus, värdig hållning och långsamt likt en gående meditation sprider hon ljus och hopp. Den lika enkla som rofyllda andakten förmedlar gränsöverskridande generositet, inre frid samt glädje.... Läs mer

Egot och Einstein

oktober 25, 2019

”En människa är en del av en helhet, av oss kallad ”universum …// Han upplever sig själv, sina tankar och känslor, som någonting separerat från resten …// Vår uppgift måste vara att frigöra oss från detta fängelse genom att vidga medkänslans cirklar till att omfatta allt levande  …// ” Detta utdrag från ett citat av Einstein pekar på att bortom... Läs mer

Hämta lugn och visdom hos oss i Almedalen

juni 29, 2019

Vi berättar om hur emotionell intelligens och mindfulness hjälper både nationer, företag och organisationer att utvecklas. Söndag till onsdag klockan 14.00 på S:t Hansskolan. På nationell nivå I Storbritannien arbetar man sedan 2015 med en storskalig satsning på mindfulness för att utveckla bland annat skola, hälsovård och kriminalvård. Satsningen kallas Mindful Nation UK och varje satsat pund väntas ge 15... Läs mer

Fantastiskt att FN arrangerar konferens om emotionell intelligens och mindfulness

juni 3, 2019

Den 17 maj 2019 hölls en konferens i New York där FN hade bjudit in företrädare för mindfulness och emotionell intelligens. Syftet var diskutera hur mindfulness och emotionell intelligens kan bidra till att nå FNs långsiktiga mål. Insikten som företrädare för FN kommit fram till är att vi alla behöver utveckla vår inre hållbarhet som stöd för att kunna nå... Läs mer

Mindful Nation – Mindfulnessgruppen i Almedalen

juni 21, 2018

Möt oss på Donnersgatan och Samtalsgården 1-4 juli! Med initiativet ”Mindful Nation” vill vi skapa ett hållbart och medvetet samhälle. Vi samtalar om hur vi kan arbeta proaktivt med vår tids stora hälsoutmaningar – stress och psykisk hälsa – bland annat genom träning i mindfulnessbaserad emotionell intelligens. Hos oss möter du företrädare från näringsliv, politik, skola och forskning samt olika... Läs mer

Nyårslöfte

januari 2, 2018

En av få stunder då Homo Modernus stannar upp och samfällt fokuserar på en sak är under det glädjefyllda tolvslaget. I närvarande samvaro skapas det lätt magiska då tiden fryser och känslan uppstår att kunna fånga den och på så sätt göra allt möjligt. När den flyktiga stunden är över återstår ett år till nästa gång. Nyårslöftena är många och... Läs mer

Julefrid utan stress – tomten visar vägen

december 22, 2017

Så är det dags igen. Denna underbara högtid som bjuder in till stillhet, reflektion och generositet. Den välvilliga kärlekens högtid uppstår dock inte för alla, Stillhet försvinner i göranden; reflektion når ej bortom konsumtion, och generositet blir armbågande jakt och jäkt. Hur förebygga jul-stress? I december är jultomten den självklara gurun. Att leva i nuet utesluter ej planering och han... Läs mer

Brittisk storsatsning på mindfulness

december 10, 2017

Sedan 2015 arbetar parlamentet i Storbritannien med en omfattande tvärpolitisk satsning baserad på mindfulness. Samarbetet har namnet ”Mindfulness Initiative UK”. Satsningen var resultatet av att man 2013 startade mindfulnesskurser för parlamentsledamöter, som 160 personer har deltagit i. Man insåg då att mindfulness skulle kunna vara ett nytt sätt att minska de lavinartade kostnader och mänskliga problem som psykiska ohälsa för... Läs mer

Träning + mindfulness = lycka

september 16, 2017

Vare sig du joggar, gymmar eller till exempel spelar tennis så lägger din medvetna närvaro grunden för bra resultat. Att mindfulness vinner terräng inom idrotten vittnar om betydelsen av både fokus och helhetssyn. Den nya tekniken både hjälper och stjälper. Fantastiskt utformade och innehållsrika träningsappar befrämjar och underlättar träning. Samtidigt är det lätt att se hur ”mobil- pandemin” är i... Läs mer

Undrar du vart all tid tar vägen?

augusti 22, 2017

Eftersom detta handlar om mobilanvändning så vill jag direkt påpeka att jag inte har ett förnumstigt pekfinger i luften som säger ”ajabaja, du blir dum i huvudet av för mycket skärmtid”. Det här handlar om en liten upptäckt som du kan dra nytta av direkt. Om du vill. Häromdan var det en artikel i SvD om en amerikansk psykolog som... Läs mer