Diplomerad mindfulnessinstruktör

Vill du utbilda dig till mindfulnessinstruktör hos oss kommer du få hjälp av några av Sveriges mest erfarna utbildare.

Instruktörsutbildningen är till för dig som vill leda kurser i mindfulness eller vill använda kunskaperna i ditt yrke som till exempel sjuksköterska, hälsopedagog, sjukgymnast, lärare eller terapeut.

Du får även fortsatt stöd efter utbildningen genom möjlighet till praktik och mentor.

Syftet med kursen är att du ska kunna hålla grundkurs i mindfulness. Efter avslutad utbildning får du ett intyg på att du är Diplomerad mindfulnessinstruktör. Genom oss kan du också få möjlighet att efter utbildningen assistera på en kurs så att dina kunskaper fördjupas.

Utbildningen är baserad på MBSR-programmet (Mindfulness Based Stress Reduction) och är utvecklat av:

 • Gunnar Michanek, MBSR Group Facilitator och Certified Teacher hos Search Inside Yourself.
 • Lotta Fernros, läkare, psykoterapeut och forskare.
 • Jenny Nordqvist, leg. psykoterapeut inriktning par/familj, grundläggande psykoterapiutbildning i KBT, vidarutbildad i ACT, mindfulnessinstruktör.
 • Rosario Rojas, leg. fysioterapeut med specialistkompetens inom PMF, Psykomotorisk fysioterapi samt kropps- och rörelseterapi. Utbildad vid KI och Danshögskolan i Stockholm. Certifierad Zen-Coach och mindfulnessinstruktör.

Utbildningen består av tre moduler à två heldagar, alltså sex dagar totalt. Mellan kurstillfällena får du hemuppgifter och övningar att utföra på egen hand.

För att bli Diplomerad mindfulnessinstruktör måste du också läsa all obligatorisk kurslitteratur.

Förkunskaper

För att gå kursen ska du ha erfarenhet av meditation samt ha deltagit i en grundkurs i mindfulness, åtta veckor, eller motsvarande. Ta kontakt om du är det minsta osäker.

Kursmoment

Utbildningen bygger på MBSR-processen. Under kursen blandar vi teori med praktiska övningar, bland annat träning i att hålla i olika moment inför grupp.

Kursmoment, mindfulness

 • Fördjupning av grundläggande begrepp inom mindfulness.
 • Forskning om mindfulness inklusive neurovetenskaplig forskning.
 • Avslappningsträning, mental träning och medvetandeträning.
 • Att fördjupa medvetandet om egna vanor, reaktioner och beteenden.
 • Medvetet tal, lyssnande, spegling och handlande.
 • Uppmärksamhet och intention.
 • Koncentration, fokus och impulskontroll.
 • Individuella autopiloter – fasthållande och motvilja.
 • Intuitivt förhållningssätt.
 • Mindfulness i stress-, oros- och smärtbehandling.
 • Mindfulness och beroendeproblematik; alkohol, ätstörningar m m.

Kursmoment, att leda grupp

 • Träning i att medvetet leda grupp; meditationstekniker, andningstekniker, avslappningstekniker, kroppsskanning, yoga.
 • Mindfulness på företag, inom hälsovård, för privatpersoner och för chefer.
 • Balans mellan egna och andras behov.
 • Hinder och motstånd i grupp.
 • Att hantera och möta andras reaktioner.

Diplomering och licensiering

Efter genomförd instruktörsutbildning blir du Diplomerad mindfulnessinstruktör. Om du sedan vill kan du också gå igenom vårt licensieringsprogram. I det ingår bland annat att arbeta som assistent på våra kurser. När du sedan lett en egen kurs i vår regi och blivit godkänd av en mentor får du titeln Licensierad mindfulnessinstruktör.

Obligatorisk kurslitteratur

Rekommenderad kurslitteratur

Kurstillfällen och bokning Se vad tidigare kursdeltagare tycker Frågor? Klicka här för att kontakta oss!