Ledarskapsutbildningen Inner Growth i Stockholm

Vår ledarskapsutbildning i Stockholm är baserad på de senaste rönen inom neuroforskning, mindfulness och emotionell intelligens.
”Bara gör det! Det här är något som varje klok och affärsinriktad ledare måste ta i beaktande nu och i framtiden. För ett hållbart företagande finns inget annat val.” De orden kommer från en av våra kursdeltagare, Sunniva Fallan Röd, vd på Yasuragi.

Hon är inte ensam om att vara positivt överraskad över vad träning inom mindfulness och emotionell intelligens kan leda till. Kunskapen om att vi kan utveckla förmågor som vi knappt visste att vi hade sprids nu över världen, mycket med hjälp av framgångsrika företag som Apple, Google och Nasdaq.

Vi erbjuder utbildningen både som schemalagd, öppen utbildning och som anpassad utbildning hos företag och organisationer. Utbildningen  genomförs av Mindfulnessgruppens dotterbolag Minds Unlimited.

Mer information om utbildningarna finns på Minds Unlimiteds webbplats. (Öppnas i ny flik.)