Mindfulness steg 2. Relationsmedvetenhet

Steg 2 i vår mindfulnessutbildning handlar om att skapa mer harmoni i livet genom att förbättra sin förmåga att hantera relationer.

Välkommen till en fördjupningskurs där vi använder oss av de verktyg och förhållningssätt som finns inom mindfulness för att skapa mer medvetenhet kring framför allt nära relationer.

Att lära av relationer

Genom relationer kan man lära sig mycket om sig själv och om andra. Relationer påverkar oss ofta både positivt och negativt. Det är också relationer som lättast triggar igång våra försvarsmönster och autopiloter.

När vi tränar mindfulness lär vi oss att se tankar som tankar, känslor som känslor och reaktioner som reaktioner. När du kan göra detta även när du är i sociala sammanhang, privat eller på jobbet, så kan du använda din energi till att se och höra andra istället för att lägga energi på tankar och känslor som kan störa din närvaro.

Mindfulness fördjupar vår förmåga till omtanke, förlåtelse, acceptans och stärker den egna känslan av mod, egenvärde och att kunna vara sann mot sig själv.

Förkunskaper

För att gå kursen behöver du ha gått Mindfulness Steg 1. Grundkurs eller motsvarande.
Du kan gå den före eller efter instruktörsutbildningen.

Kursmoment

  • Den speciella dynamiken i nära relationer, dess utmaningar och dess potential.
  • Öka förmåga till eget ansvar, att gå från att reagera till att respondera.
  • Att kunna uttrycka och att kunna härbärgera känslor och tankar, vara i balans.
  • Impulskontroll,  för att kunna vara mer närvarande och ta bättre beslut i stunden.
  • Sårbarhet och  autenticitet, nycklar till sann intimitet med sig själv och andra.
  • Ökad empatisk förmåga, att se skillnaden mellan medkänsla och ”tycka synd om”.
  • Ökad förmåga till att skapa och bibehålla nära relationer.

Kursen omfattar fem kurstillfällen à 2,5 timmar.