Mindfulness steg 3. Ditt intuitiva jag

I den här kursen får du möjlighet att utforska dig själv på djupet och hjälp att träna din emotionella intelligens.

Så vitt vi vet är vi ensamma om att kunna erbjuda en fördjupning inom mindfulness och emotionell intelligens som handlar om att utforska ditt intuitiva jag.

Kursen leds av Gunnar Michanek, välkänd mindfulnessprofil med utbildning som MBSR Group Facilitator, Search Inside Yourself-instruktör och mycket mer. Hans främsta merit för just den här kursen är hans envisa arbete i över tre decennier med att utforska sitt eget intuitiva jag. Det har skett genom hundratals kurser, timslånga dagliga meditationer och studier av mängder av litteratur i ämnet.

Expandera medvetandet

Syftet med kursen är att fördjupa förståelsen av medvetandet och att expandera detta för att på så sätt få mer kunskap om det intuitiva jaget. Detta kan leda till att du i större utsträckning kan vara i balans oberoende av vad du utsätts för genom livet.

Det här innebär också en utveckling av det som kallas emotionell intelligens och som forskare anser är helt avgörande för att kunna ta bra beslut, både privat och yrkesmässigt. Som kursledare, terapeut eller liknande ökar du genom kursen din kompetens och kan möta klienter och deltagare med större djup och förståelse.

Kursen har två syften:

– att bibehålla och underhålla förmågan att gå till ett meditativt tillstånd

– att fördjupa förståelsen av och expandera medvetandet

Kursens innehåll

Under kursen får du verktyg att lära känna dig själv på djupet: Vad är ditt jag? Var är ditt jag? Vill du veta? Och hur kommer du i så fall åt det?

Vad är skillnaden mellan jaget och egot?

Vi utforskar oss själva i relation
– till oss själva
– till andra
– till helheten

Kursen är till stor del upplevelsebaserad. På så sätt får du möjlighet att komma i kontakt med dig själv på ett sätt som inte styrs av tankar och känslor.

Kursen sträcker sig över 5 tillfällen à 3 timmar.

Förkunskaper

För att få behållning av den här kursen bör du minst ha gått en grundkurs i mindfulness eller en instruktörsutbildning.